Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
63 278 54 41
63 280 30 00

ul. Chopina 70, 62-700 Turek

NIP 668 00 06 073

REGON 310 512 898

Konto: PKO BP Turek

63 1020 2212 0000 5202 0405 1363

 

Nadleśniczy
Bartosz Perz
63 278 54 41
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Pocztarek
63 278 54 41
Główny Księgowy
Bożena Drzewiecka
63 278 54 41
Inżynier Nadzoru
Jerzy Sosiński
63 278 54 41

Pion Nadleśniczego

Krzysztof Pocztarek
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 63 278 54 41 w. 44
Bożena Drzewiecka
Główny Księgowy
Tel.: 63 278 54 41 w. 35
Jerzy Sosiński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 604 486 179
Dariusz Lewandowski
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 606 906 035
Leszek Taranek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 604 221 787
Danuta Laskowska
Specjalista ds.pracowniczych
Tel.: 63 278 54 41 w 25, 606 987 164

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Bartosz Galus
Specjalista SL ds. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 53, 604 486 985
Anna Gawryszewska
Referent ds. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 53
Witold Lewandowski
St. Specjalista SL ds edukacji i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 63 278 54 41 w. 41, 608 068 096
Dariusz Tomalak
Specjalista SL ds geomatyki i stanu posiadania
Tel.: 63 278 54 41 w. 54, 604 482 895
Paweł Ficner
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 63 278 54 41 w. 30, 606 916 236
Jadwiga Smolewska
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania i projektów środowiskowych
Tel.: 604 485 824, 63 278 54 41 w.27
Ewa Szocińska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i obrotu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 58, 660 450 632
Szymon Wasiak
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych, ochrony lasu i ochrony przyrody
Tel.: 63 278 54 41, 604 486 703

Pion Głównego Księgowego

Violetta Trocha
Specjalista ds ekonomicznych i wynagrodzeń
Tel.: 63 278 54 41 w. 32, 608 556 971
Maria Musialik
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 63 278 54 41 w. 33, 608 556 892
Łukasz Jaworski
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 63 278 54 41 w. 33, 604 486 293

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Mariusz Szkopik
Specjalista ds inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 63 278 54 41 w. 28, 606 915 741
Agata Wojtczak-Jarońska
Specjalista ds. kadr i administracji
Tel.: 63 278 54 41, 606 906 037
Joanna Paczkowska
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 63 278 54 41, 530 045 225

Posterunek Straży Leśnej

Józef Kustosz
Strażnik Leśny
Tel.: 63 278 54 41 w. 37, 604 489 567