Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
63 278 54 41
63 280 30 00

ul. Chopina 70, 62-700 Turek

NIP 668 00 06 073

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. o/Turek

76 1090 1229 0000 0000 2201 9173

 

Nadleśniczy
Bartosz Perz
63 278 54 41
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Pocztarek
63 278 54 41
Główny Księgowy
Bożena Drzewiecka
63 278 54 41
Inżynier Nadzoru
Jerzy Sosiński
63 278 54 41

Pion Nadleśniczego

Krzysztof Pocztarek
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 63 278 54 41 w. 44
Bożena Drzewiecka
Główny Księgowy
Tel.: 63 278 54 41 w. 35
Jerzy Sosiński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 604 486 179
Dariusz Lewandowski
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 606 906 035
Leszek Taranek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 604 221 787
Danuta Laskowska
Specjalista ds.pracowniczych
Tel.: 63 278 54 41 w 25, 606 987 164

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Grażyna Tomczak
Starszy Specjalista SL ds. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 53, 606 906 033
Witold Lewandowski
St. Specjalista SL ds edukacji i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 63 278 54 41 w. 41, 608 068 096
Dariusz Tomalak
Specjalista SL ds geomatyki i stanu posiadania
Tel.: 63 278 54 41 w. 54, 604 482 895
Paweł Ficner
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 63 278 54 41 w. 30, 606 916 236
Jadwiga Smolewska
Starszy specjalista SL ds. lasów niepaństwowych i projektów środowiskowych
Tel.: 604 485 824, 63 278 54 41 w.27
Bartosz Galus
Podleśniczy po.specjalisty SL ds. użytkowania lasu i obrotu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 58, 604 486985

Pion Głównego Księgowego

Violetta Trocha
Specjalista ds ekonomicznych i wynagrodzeń
Tel.: 63 278 54 41 w. 32, 608 556 971
Halina Walczak
Starsza Księgowa
Tel.: 63 278 54 41 w. 33, 604 486 293
Maria Musialik
Starsza Księgowa
Tel.: 63 278 54 41 w. 33, 608 556 892
Łukasz Jaworski
Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Mariusz Szkopik
Specjalista ds inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 63 278 54 41 w. 28, 606 915 741
Agata Wojtczak-Jarońska
Referent ds. administracyjnych - SEKRETARIAT
Tel.: 63 278 54 41, 606 906 037
Joanna Paczkowska
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 63 278 54 41, 530 045 225

Posterunek Straży Leśnej

Józef Kustosz
Strażnik Leśny
Tel.: 63 278 54 41 w. 37, 604 489 567