Lista aktualności Lista aktualności

KUPIMY TWÓJ LAS

Ze względu na dużą ilość zapytań prywatnych właścicieli lasów w kwestii ewentualnego zakupu ich własności przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Turek oświadcza, że jest bardzo zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych oraz przedstawia procedurę postępowania.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy jeżeli:

- jesteś właścicielem,

- jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu;

- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;

- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;

- ma uregulowany stan prawny;

- nie jest obciążony na rzecz osób trzech, oraz występuje brak sporów granicznych;

- granice ustalone są przez uprawnionego geodetę;

- wartość rynkowa jest ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego;

- po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek nadleśniczego.

            W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:

- wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej;

- wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z którego wynika, że las lub grunt jest przeznaczony do zalesienia, lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia;

- oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych;

- oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic;

- oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich;

- ustalona wartość rynkowa odpowiadająca cenom rynkowym oraz realnej wartości na gruncie wykonana prze rzeczoznawcę majątkowego;

- oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych.

W razie pytań jak zwykle jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Do kontaktów bezpośrednich służy pomocą Pani Jadwiga Smolewska tel. 63 278 54 41 w.27 lub 604 485 824; email: jadwiga.smolewska@poznan.lasy.gov.pl