Lista aktualności Lista aktualności

Informacja dotycząca zgłaszania i szacowania szkód od zwierzyny w uprawach i płodach rolnych

W związku z wejściem w życie od 22 sierpnia 2018 roku, nowelizacji ustawy z dnia 22 marca 2018 roku Prawo Łowieckie, zmieniły się zasady zgłaszania i szacowania szkód od zwierzyny

Według nowych uregulowań wniosek zawierający w szczególności:

  1.  imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

składa się w formie pisemnej, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Szacowania szkody dokonują zespoły składające się z:

  1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego
  2. przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  3. właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda